Firma ALLSTAV spol.s.r.o 

byla založena 20.května 1992. Ve svých začátcích se firma zabývala prováděním prefabrikovaných staveb. Po dobu 8 let firma spolupracovala s velkou německou firmou ATU z Weidenu,pro kterou realizovala několik staveb v SRN i v Čechách.

      Dále firma provádí rekonstrukce,výstavbu rodinných domků a od roku 1995 se zvláště specializuje v rámci rekonstrukcí na odstraňování vlhkosti pomocí sanace a to kompletně.

Sanace staveb – specializace firmy

      Sanace staveb je dnes technicky vyspělý obor stavební činnosti.Současná technická vyspělost strojů

na podřezávání zdiva umožňuje vkládat dodatečně vodotěsnou izolaci.Zdivo cihelné se podřezává 

lištovou pilou, zdivo kamenné,betonové či smíšené se podřezává lanovou pilou s lanem z diamantových perel.Další metoda,kterou firma používá k odstranění vlhkosti je chemická injektáž.Doprovodné práce k 

tomuto podřezávání jsou sanační omítky, stěrky,Delta Pt folie a Platon.

      Před zahájením práce firma předloží vždy technické řešení,při rozsáhlejší zakázce zpracuje 

projektovou dokumentaci.Firma spolupracuje s předními odborníky v oboru sanací a je členem WTA. 

Jako izolační materiál při podřezávání se používá Ekoten,Penefol a sklolaminát v tl. 2 mm.Tyto materiály 

splňují i kritéria izolací proti radonu. Tyto izolační materiály mají životnost 80 – 100 let a odpovídají požadavkům WTA. 

Sanační práce provádí firma po celém území České republiky.

Po potvrzení ukáže velký náhled ....

Jsme držiteli ISO certifikátu jakosti

 

Created by Allstav ©2005