Každé zdivo nasává vodu a zemní vlhkost.

Každá budova,pokud nemá základy nebo celou spodní stavbu je časem

vystavena podobnému nebezpečí.Má pak porušenou statiku,nebo se vlhkost

v konstrukcích projeví jako vážné závady na zdivu,na omítkách,podlahových

konstrukcích v přízemí,je to zdroj plísní a dalších závad.

Sanace staveb je dnes technicky vyspělý obor stavební činnosti.Současná

technická vyspělost strojů na podřezávání zdiva umožňuje vkládat dodatečně

vodotěsnou izolaci.Zdivo se podřezává lištovou pilou ve vodorovné ložné

spáře cihelného zdiva,nebo lanovou pilou s diamantovým lanem připravit

spáru i v betonu nebo kameni.

Naše firma je členem WTA CZ pro ochranu a sanaci staveb.

Provádíme kompletní sanační návrhy dle možností Vašeho objektu.

Spolupracujeme se všemi odborníky v tomto oboru.Vlhké zdivo řešíme

nejčastěji podřezáním zdiva mechanickou metodou,která je nejúčinnější.

Metoda podřezávání s vložením izolací na bázi plastů s životností 80-100 let,

a provedení sanační omítky,odpovídající požadavkům WTA,

je 100 % zárukou.Jako izolační materiál používáme polyeth.lepenky (Ekoten,

Penefol),sklolaminát v tl. 2 mm.Tyto lepenky splňují i kritéria izolací proti

radonu.Dále řešíme sanaci pomocí Delta Pt fólií,Platonu a sanačních omítek.

Sanační práce provádíme po celém území České republiky.

  

Takhle to vypadá před naším příchodem ......

a takhle to končívá !!!

 

PODŘEZÁVÁNÍ    SMÍŠENÉHO   ZDIVA

Provádí se lanovou pilou.Řezy touto pilou je možno provádět jak svislé,

tak vodorovné. Nikdy se nesmí řezat šikmý řez,jelikož by se narušila statika

budovy.Řezací diamantové lano je složeno ze segmentů - diamantových perel

a pružin,které jsou střídavě navlečeny na lano.Z obou stran každé perly jsou

umístěny podložky,aby bylo zamezeno obrusu pružin.

Na obou koncích lana jsou namontovány spojky.Podle stanoveného technologického

postupu se na každém objektu označí vrty,které jsou nutné pro vložení lana a které

se mohou provést i předem na celém objektu.Podle potřeby se osadí skupina kladek

pro vedení lana. Lano se navleče na hnací kolo a připojí se hydraulický agregát.

K podřezávání je zapotřebí jistič 20 A,soustava 220/380 V.

Chlazení v řezné ploše musí být takové,aby řezací lano neřezalo na sucho - nesmí

se prášit.Do spáry se vloží hadice ve směru otáčení lana.Do pročistěné spáry

se vkládá sklolaminátová deska v tl.2 až 3 mm  nebo Penefol/Ekoten/.

Přesah u obou izolací musí být minimální 5cm.Na výše uvedené lepenky jsou

atesty proti vodě - pro zabránění vzlínavé vlhkosti.Po vložení izolace se

úsek podchytí proti sednutí zdiva natlučením klínů do spáry izolaci a vrchní

ložnou plochu zdiva.Velikosti plastových klínů jsou v rozměru 10/10 - 20cm tl. 5,  7,5

a 11mm.Mezera mezi klíny je 10cm.Po podřezání zdiva se provádí injektáž.

Drážka se zaomítne cementovou maltou,do drážky se vkládají trubky z PVC

průměru 1,5cm,v délce 10cm,po vzdálenostech 1 - 1,5m.

Za 24 hod. po zaomítnutí rýh následuje injektáž spáry cementovou maltou.

Složení směsi 1 m3 malty:

                                         cement PC  325     -   350 -  400 kg

                                         kamenivo 0-2        -  1500 - 1800 kg

                                         voda                     -   180 - 200 l

Dle potřeby se doporučuje plastifikační přísada 0,5% hmotnosti cementu

Ligoplast,Silfix,Siko apod./nebo polymerná disperze/

 

Izolace nesmí být zaříznutá se zdivem.Měla by být ochráněná difúzní lištou DL -70

vyčnívající z omítky.Ve druhém případě může být zaříznuta zároveň s maltovým

jádrem a přetažená štukem.

  

  POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  ZDIVA

 

Součástí technologie podřezávání je provedení sanační omítky,odpovídající

kritériím WTA.

Sanační omítka by měla být provedena min.1,5 m nad provedené podřezání zdiva.

Nejčastěji používané omítkoviny jsou Bayosan,Baumit,Betosan,Calosan,

Českomoravský cement,Český caparol,Hasit,Karlosan,Knauf,Ombran,Premix,

Rajasil,Rofix,Schomburg, Terranova a další.

Neomítnuté zdivo (není-li použita sanační omítka) vysychá následovně:

Tloušťka stěny (v cm)           45         60       75       90       105

Vysychání zdiva (roky)         1,6        2,8      4,5      6,3       8,5

 

Podhozová sanační omítka zabrání prostupům soli do vrchní omítky.Vrchní vrstva,

která má 30% vzduchových pórů,pomáhá rychlejšímu vysoušení zdiva.

(viz směrnice WTA 2-2-91).

 

Po sanačním zásahu touto technologií,vč.sanační omítky dle WTA,nemusí

mít investor nebo majitel obavy,že zdivo bude vlhnout.Výhoda této technologie je

provedení souvislé hydroizolace objektu s vysokou životností.

V suterénu je možné provedení takzvané izolační vany tj.propojení

svislé a vodorovné hydroizolace ve zdivu.

Jako vodorovnou popř.svislou izolaci lze použít :

1,asfaltový pás (např. Bitagit,foalbit,hydrobit ad.) - natavení pásu

 na sklolaminát   popř.Ekoten.V žádném případě se nemůže provádět nahřátí

sklolaminátu (Ekotenu) z důvodu poničení.

2,stěrky bitumenové (např.Combiflex C2,Obran KB,PCI Pecimor 2S aj.)

3,hydroizolační nátěr (např.Aquafin F,Watetfin aj.)

 

Většina těchto materiálů splňuje i kritéria provedení izolací proti radonu.

Záleží na množství výskytu radonu.Dle této skutečnosti  projektant zvolí

tlouštku izolace,která se použije.

 

Způsob provádění

Vložení izolace, zaklínování

Vložení izolace

Zaomítnutí spáry

Zainjektování spáry

Rozřezání betonové stěny

Svislé izolace

 

 

 

 

Created by Allstav ©2005

 

 

 

 

 

.